Press "Enter" to skip to content

اسکای نیوز Posts

عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس

عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورسبازدهی شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون برابر منفی ۲.۷ درصد و بازدهی شاخص کل…

Continue reading عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بزرگان بورس

Leave a Comment