افزایش ۵۹ درصدی حجم معاملات سالانه فرابورس

افزایش ۵۹ درصدی حجم معاملات سالانه فرابورس
حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در سال ۹۴ به ترتیب با رشد ۵۹ و ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شد و تعداد نمادهای قابل معامله از ۲۸۰ به ۳۱۱ نماد افزایش یافت.

افزایش ۵۹ درصدی حجم معاملات سالانه فرابورس

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در سال ۹۴ به ترتیب با رشد ۵۹ و ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شد و تعداد نمادهای قابل معامله از ۲۸۰ به ۳۱۱ نماد افزایش یافت.
افزایش ۵۹ درصدی حجم معاملات سالانه فرابورس

بک لینک