جاده هراز تا آخر اردیبهشت مسدود است

جاده هراز تا آخر اردیبهشت مسدود است
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی در جاده های کشور گفت: محور هراز تا ۳۱ اردیبهشت از شنبه ها تا سه شنبه ها مسدود است.

جاده هراز تا آخر اردیبهشت مسدود است

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی در جاده های کشور گفت: محور هراز تا ۳۱ اردیبهشت از شنبه ها تا سه شنبه ها مسدود است.
جاده هراز تا آخر اردیبهشت مسدود است

آپدیت نود 32 هفتگی

car