مشهد، مقصد نیمی از قطارهای نوروزی

مشهد، مقصد نیمی از قطارهای نوروزی
مدیرکل راه‌آهن خراسان از جابجایی ۶۰۰ هزار مسافر با هزار رام قطار در مشهد طی دوره نوروز خبر داد.

مشهد، مقصد نیمی از قطارهای نوروزی

مدیرکل راه‌آهن خراسان از جابجایی ۶۰۰ هزار مسافر با هزار رام قطار در مشهد طی دوره نوروز خبر داد.
مشهد، مقصد نیمی از قطارهای نوروزی

فروش بک لینک