وضعیت آب و هوای کشور در 13 فروردین

وضعیت آب و هوای کشور در 13 فروردین
فردا در روز طبیعت هوای بیشتر مناطق کشور بارانی است، آسمان پایتخت نیز امروز به تدریج نیمه ابری خواهد شد و از بعدازظهر بارش ها آغاز شود و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.

وضعیت آب و هوای کشور در 13 فروردین

فردا در روز طبیعت هوای بیشتر مناطق کشور بارانی است، آسمان پایتخت نیز امروز به تدریج نیمه ابری خواهد شد و از بعدازظهر بارش ها آغاز شود و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.
وضعیت آب و هوای کشور در 13 فروردین

خرید بک لینک