کاهش 30 درصدی قیمت سیب و پرتقال

کاهش 30 درصدی قیمت سیب و پرتقال
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه گفت: پیش از شروع سال جدید و در ایام عید میوه با قیمت مناسبی در دسترس مردم قرار گرفت و بازار شاهد نوسانات قیمت نبوده است.

کاهش 30 درصدی قیمت سیب و پرتقال

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه گفت: پیش از شروع سال جدید و در ایام عید میوه با قیمت مناسبی در دسترس مردم قرار گرفت و بازار شاهد نوسانات قیمت نبوده است.
کاهش 30 درصدی قیمت سیب و پرتقال

بک لینک