ماه: مارس 2016

برگزاری ۵ مناقصه بزرگ برقی در ایران

برگزاری ۵ مناقصه بزرگ برقی در ایران وزیر نیرو با اشاره به برگزاری ۵ مناقصه بین‌المللی در صنعت برق، خواستار مشارکت ایران و کره در...