Press "Enter" to skip to content

ماه: می 2016

قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار

قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودارگفته می‌شود سالانه 5هزار و 600میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف می‌شود که تجارتی معادل 330میلیارد دلار…

Continue reading قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار

Leave a Comment

انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه

انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیهرئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی برای تامین بودجه گفت: متاسفانه به رغم ضرورت‌هایی که از سوی…

Continue reading انتقاد آملی‌لاریجانی از سهم بودجه قوه‌قضائیه

Leave a Comment

وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است

وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته استوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور محرک اقتصاد کشور هستند،…

Continue reading وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است

Leave a Comment

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌هابراساس قرارداد همکاری سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، بدهی‌های ناشی از طلب داروخانه‌ها بابت نسخ دارویی از سازمان تامین…

Continue reading پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها

Leave a Comment