ماه: می 2016

شکست امپراطوری دلار قانون شد

شکست امپراطوری دلار قانون شدبا مصوبه امروز مجلس، سرانجام برنامه ششم توسعه محلی برای توسعه استفاده از پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران شد. با...

نحوه پرداخت حق بیمه خدمت سربازی

نحوه پرداخت حق بیمه خدمت سربازیمدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین ‌اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یکجای حق بیمه دوران خدمت...

انتشار ایران چک دائمی شد

انتشار ایران چک دائمی شدبراساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انتشار ایران چک دائمی شد. انتشار ایران چک دائمی شد براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انتشار...

نان آزادپز ارزان می‌شود

نان آزادپز ارزان می‌شوددر حالیکه مقرر شده قیمت گندم آزاد برای نانوایان و صنایع در سال جاری ارزان‌تر از سال گذشته شود، معاون وزیر جهاد...