Press "Enter" to skip to content

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهمین گزارش خود درباره سیستم بانکی، به توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهمین گزارش خود درباره سیستم بانکی، به توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

مرکز فیلم

Be First to Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*