Press "Enter" to skip to content

رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو
در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم درحالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی کشور قرار گرفت

رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم درحالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی کشور قرار گرفت
رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو

پرس نیوز

Be First to Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*