Press "Enter" to skip to content

ماه: جولای 2016

وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر موافقت نکرد

وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر موافقت نکردوزیر راه و شهرسازی با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی موافقت نکرد. وزیر راه با استعفای…

Continue reading وزیر راه با استعفای مدیرعامل سازمان بنادر موافقت نکرد

Leave a Comment

ردپای چهره مشهور در فساد بزرگ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی

ردپای چهره مشهور در فساد بزرگ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانیگزارشی از ردّپای یکی از چهره های مشهور بخش خصوصی مرتبط با یکی از مسئولان ارشد دولتی، در…

Continue reading ردپای چهره مشهور در فساد بزرگ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی

Leave a Comment