Press "Enter" to skip to content

دسته: اخبار فرهنگی

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیانحسین مقصودی از فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت فرزند و همسر…

Continue reading فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

Leave a Comment

پوشاک‌ نامتعارف؛ میهمان ناخوانده فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

پوشاک‌ نامتعارف؛ میهمان ناخوانده فرهنگ ایرانی ـ اسلامیپوشاک نامتعارف، به عنوان میهمان ناخوانده بر هویت‌بخشی فرهنگ ایرانی و اسلامی برخورد جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی…

Continue reading پوشاک‌ نامتعارف؛ میهمان ناخوانده فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

Leave a Comment

بازار سرمایه محل توسعه فرهنگ‌سازی مالی در اوج رکود اقتصادی

بازار سرمایه محل توسعه فرهنگ‌سازی مالی در اوج رکود اقتصادیخدارحمی گفت: به نظر می رسد با توجه به حضور استار تاپ ها و ایده های…

Continue reading بازار سرمایه محل توسعه فرهنگ‌سازی مالی در اوج رکود اقتصادی

Leave a Comment