Press "Enter" to skip to content

دسته: خبر آنلاین

برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی

برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلیرییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری موتور توسعه اقتصادی کشوراست،…

Continue reading برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی

Leave a Comment