سن کفالت 70 سال است

سن کفالت 70 سال است

سردار صدرالسادات گفت: سن کفالت ۷۰ سال است و زیر سن ۷۰ سال باید دارای بیماری خاصی باشد که در صورت نیاز به مراقبت داشتن کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی آن را تایید می‌کند.

تلگرام

عکس

اسکای نیوز