گوگل محل عکس‌های شما را حدس می‌زند

گوگل محل عکس‌های شما را حدس می‌زند

گوگل به کمک فناوری شبکه‌های عصبی، به شما می‌گوید که عکس‌های خود را در چه مکانی گرفته‌اید.

اسکای نیوز

سایت استخدامی

شهرداری