Press "Enter" to skip to content

برچسب: مجلس

همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل خود

همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مورد همسان‌سازی…

Continue reading همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل خود

Leave a Comment

کرسی‌های اقتصادی مجلس را چه کسانی اشغال کردند؟

کرسی‌های اقتصادی مجلس را چه کسانی اشغال کردند؟اولین نشست کمیسیون‌های مجلس دهم برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد. کرسی‌های اقتصادی مجلس…

Continue reading کرسی‌های اقتصادی مجلس را چه کسانی اشغال کردند؟

Leave a Comment

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اندمرکز پژوهش‌های مجلس در نهمین گزارش خود درباره سیستم بانکی، به توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران…

Continue reading مرکز پژوهش‌های مجلس: اغلب بانک‌ها در عمل ورشکسته‌اند

Leave a Comment